Hotline: 0961.323.833 Căn 208 Parkriver Ecopark , Văn Giang, Hưng Yên
Cuộn cước thẻo Kaiko

Cuộn cước thẻo Kaiko

150,000₫
Cuộn cước thẻo Kaiko
Đủ số, dài 50m
0.4 tải tĩnh 1,175kg
0.6 tải tĩnh 1,50kg
0.8 tải tĩnh 1,83kg
1.2 tải tĩnh 2,62kg
1.5 tải tĩnh 3,19kg
2.0 tải tĩnh 3,76kg
2.5 tải tĩnh 4,65kg
- 150k/cuộn 50m
Số lượng Mua hàng