Hotline: 0867.58.57.55 Cơ sở 1 ECO : 208 Park River- Ecopark Hưng Yên

Tên Hồ : Hồ Câu Cao Phong

 Địa chỉ : nhà văn hoá khu 7 ,cao phong, hoà bình.

SĐT: 0987225188

Loại cá dưới hồ : chép, trắm cỏ, trôi, rô 
Hồ đài nước sạch, cảnh đẹp

Đường đi oto xe máy vào tận hồ
Chủ hồ : thoải mái, dễ mến

Nhà hồ mở cửa hoạt động hầu hết các ngày.

Lịch bồi cá : Hàng tuần

Giá câu : 200k/ca 6 tiếng