Hotline: 0862.252.533 Căn 208 Parkriver Ecopark , Văn Giang, Hưng Yên

Hồ Câu Đầm Vọng nằm ở địa chỉ : Trường Yên - Chương Mỹ - Hà Nội
Hotline: 0985.939.576

https://goo.gl/maps/MUmHnUZwx2J2


Hồ chuyên câu chuyên đài, và 1 hồ tổng hợp : Trắm đen, chép, trắm trắng, rô ....
Hồ đài chữ nhật, diện tích vào khoảng : 100m  x40 m 
Hồ có độ sâu  1,7  - 27m 

Hồ lục : 130m X 60m hẹp dần hình xích xe máy

Đường đi xe máy oto vào tận hồ

Cần hạn chế: ko hạn chế cho cả iso
Chủ hồ : Thoải mái hoà đồng 

Nhà hồ mở cửa hoạt động hầu hết các ngày. 

Giá vé : 300k ( 5 tiếng) câu chuyên

Đài câu hồ lục : 200k / 5h

Thời gian câu : Đến 23h tối 

Lịch thả cá nhà hồ : Tuần bồi 2 lần

 

Bài viết liên quan
Hồ Câu Hưng Nutifood

Hồ Câu Hưng Nutifood