Hotline: 0867.58.57.55 Cơ sở 1 ECO : 208 Park River- Ecopark Hưng Yên

Tên Hồ : Hồ Câu Đồng Xoài

 Địa chỉ : Đồng Xoài, Bình Phước

SĐT: 0567979123

Loại cá dưới hồ : chép, trắm cỏ, trôi, rô 
Hồ diện tích vào khoảng :
Hồ có độ sâu : 

Đường đi oto xe máy vào tận hồ

Cần hạn chế: 
Chủ hồ : thoải mái, dễ mến

Nhà hồ mở cửa hoạt động hầu hết các ngày.

Lịch bồi cá : 

Giá câu : 200k/ca 5 tiếng

Thời gian câu :