Hotline: 0867.58.57.55 Cơ sở 1 ECO : 208 Park River- Ecopark Hưng Yên

Tên Hồ : Hồ câu Hoàng Tương

 Địa chỉ : Hữu hoà, kiến hưng, hà đông, HN

SĐT: 0989083622

Loại cá dưới hồ : chép, trắm cỏ, trôi, trắm đen
 Hồ được ngăn từ hồ lục thành 1 phần làm hồ đài

Đường đi oto xe máy vào tận hồ
Chủ hồ : thoải mái, dễ mến

Nhà hồ mở cửa hoạt động hầu hết các ngày.

Lịch bồi cá : 3 lần /1 tuần

Giá câu : 300 / 5tiếng và 500 /10 tiếng

Có thể là hình ảnh về thủy vực và thiên nhiên

Có thể là hình ảnh về 5 người